Công ty Liên doanh Y&H

Liên hệ

043-256-0056

Thời gian làm việc 9:00am – 6:00pm
từ thứ hai- thứ bảy (trừ chủ nhật và ngày lễ)

Hồ sơ Công ty

Hồ sơ Công ty

Tên thương mại Công ty Liên doanh Y&H
Trụ sở chính 4-10-58 Anagawa, Inage-ku, Chiba-shi, Chiba
Nội dung kinh doanh 1. Bán hàng và kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm khác nhau.
2. Tư vấn kinh doanh thương mại, xuất khẩu và các dịch vụ hành chính khác và thủ tục hải quan.
3. Kinh doanh liên quan đến dịch thuật, phiên dịch và giám sát.
4. Ký kết các tài liệu khác nhau, xử lý thông tin và giấy tờ.
5. Mua bán đồ cũ.
6. Kinh doanh phụ thuộc liên quan đến các mục trước.
Ngày thành lập Ngày 16 tháng 2 năm 2017
Vốn điều lệ 9,000,000 yên
Giám đốc IKENOUE AYUMI
Nhân sự quản lý Điều hành kinh doanh IKENOUE MASANOBU
Ngân hàng giao dịch

Chiba Bank, Inage higashiguchi Branch

Chiba Shinkin Bank, Tsuga Branch

Kỳ quyết toán Cuối tháng 9

Triết lý doanh nghiệp
- Thông điệp nhà quản lý -

Trong thời đại toàn cầu hóa và thông tin kết nối trên toàn thế giới, giá trị của các sản phẩm khác nhau do Nhật Bản sản xuất đang được xem xét lại.

Chúng tôi sẽ đóng góp cho doanh nghiệp của bạn thông qua kiểm soát chất lượng tuyệt vời và những kết nối phong phú tập trung vào các sản phẩm thực phẩm và sẽ giúp truyền bá các sản phẩm và dịch vụ tuyệt vời của Nhật Bản ra toàn thế giới.


Kết nối thế giới

quản lý chất lượng

Bản đồ xung quanh